•  Επισκευή – τοποθετήσεις ημικεντρικών – κεντρικών κλιματιστικών μηχανημάτων

•  Εμπορία και service κλιματιστικών μηχανημάτων

•  Εμπορία και serviceεπαγγελματικών – οικιακών ψυγείων

•  Εγκατάσταση οικιακών πλυντηρίων, επισκευή, συντήρηση όλων των εταιριών